Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w SPZOZ z dnia 08.08.2018 r.
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w SPZOZ z dnia 08.08.2018 r. PDF Drukuj Email
środa, 08 sierpnia 2018 10:50

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833 43 05, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.spzoz-bielsk.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE
na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w następujących zakresach:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w godzinach podstawowej pracy POZ.

 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze koordynatora filii POZ w Brańsku, w tym świadczenia w godzinach podstawowej pracy POZ.

 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale obserwacyjno-zakaźnym w ramach dyżurów medycznych.

 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w zależności od potrzeb.

 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze koordynatora fizjoterapeutów, w tym świadczenia w godzinach podstawowej pracy w oddziale rehabilitacyjnym oraz w rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym w zależności od potrzeb.

 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze fizjoterapeuty w oddziale rehabilitacyjnym oraz w rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym w godzinach podstawowej pracy oddziału w zależności od potrzeb.

 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze masażysty w oddziale rehabilitacyjnym oraz w rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym w godzinach podstawowej pracy oddziału w zależności od potrzeb.

 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego/kierowcy w SOR/IP i w ramach kierowcy transportu sanitarnego całodobowo w zależności od potrzeb.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 roku z możliwością przedłużenia w formie aneksu.

 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 w budynku administracji - parter pok. nr 16 w  godz.: 7.00 – 14. 00 oraz na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85 833 43 09.

 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.

 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie … (podać numer)” w sekretariacie SPZOZ, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r. do godz. 10:00.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dziale organizacji i jakości (pok. nr 16), w dniu 20.08.2018 r. o godz. 10:15.

 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Bielsk Podlaski, 25.04.2018 r. Bożena Grotowicz 
                                                                    Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim
Załączniki:
Poprawiony: środa, 08 sierpnia 2018 11:38
 
levitra apotheek cialis in contrassegno http://energy.stpsb.org/energy...et&me=4381 viagra waar te koop cialis 20 mg
 • cialis 5 mg generique generique cialis en france cialis sans ordonnance pharmacie http://cleggart.com/fancybox/i...&menu=3174 http://cleggart.com/fancybox/i...&menu=3172
 • adobe photoshop cs6 cost http://webdev.cae.uwm.edu/dir/...-reference autocad 2015 installation error office 2013 applications windows 7 sp1 won't install
  windows 8 download microsoft 
  photoshop cs5 arabic 
  autodesk inventor professional 2014 download 
  autodesk revit architecture 2015 x64 
  autocad plant 3d 2014 for designers