(Wyniki) Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w SPZOZ z dnia 20.06.2018 r.
(Wyniki) Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w SPZOZ z dnia 20.06.2018 r. PDF Drukuj Email
środa, 20 czerwca 2018 15:35

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833 43 05, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.spzoz-bielsk.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE
na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w następujących zakresach:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii w oddziale urazowo-ortopedycznym i poradni urazowo-ortopedycznej w godzinach podstawowej pracy oddziału 7.00-14.00 i poradni oraz w ramach dyżurów medycznych w zależności od potrzeb.

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 roku z możliwością przedłużenia w formie aneksu.

 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 w budynku administracji - parter pok. nr 16 w  godz.: 7:00 – 14:00 oraz na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85 833 43 70, 85 833 43 86.

 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.

 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne” w sekretariacie SPZOZ, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018 r. do godz. 8:00.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dziale organizacji i jakości (pok. nr 16), w dniu 25.06.2018 r. o godz. 08:15.

 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Bielsk Podlaski, 25.04.2018 r.
Bożena Grotowicz 
Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

 

Załączniki:
Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 13:13
 
viagra kaufen test http://energy.stpsb.org/energy...ka&me=4032 http://energy.stpsb.org/energy...pe&me=3114 viagra salg tadalista forum francais
 • cialis generique tadalafil comprimes http://cleggart.com/fancybox/i...&menu=2864 cialis en ligne healthexpress fr cialis avec ou sans ordonnance cialis achat pharmacie en ligne
 • http://webdev.cae.uwm.edu/dir/...er-edition adobe acrobat xi mac download indesign cs6 mac download indesign cs6 64 bit download adobe photoshop cs6 student mac
  office 2010 buy 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...icense-key 
  adobe photoshop cs5 64 bit 
  windows 7 ultimate upgrade to windows 8 
  adobe photoshop cs6 student