(Wyniki) Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w SPZOZ z dnia 25.04.2018 r. PDF Drukuj Email
piątek, 27 kwietnia 2018 11:36

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833 43 05, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.spzoz-bielsk.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE
na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w następujących zakresach:

 

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza specjalisty w oddziale chirurgicznym z pododdziałem chirurgii naczyniowej  w godzinach podstawowej pracy oddziału 7.00 – 14.00 i w ramach dyżurów medycznych;
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale chirurgicznym z pododdziałem chirurgii naczyniowej w ramach dyżurów medycznych;
 3. Udzielania świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej w  oddziale chirurgicznym z pododdziałem chirurgii naczyniowej w zakresie wykonywania zabiegów naczyniowych  w zależności od potrzeb;
 4. Udzielania świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę  w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych;
 5. Udzielania świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale dziecięcym w ramach dyżurów medycznych w zależności od potrzeb;
 6. Udzielania świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale urazowo-ortopedycznym w ramach dyżurów medycznych w zależności od potrzeb.

 

 

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 roku z możliwością przedłużenia w formie aneksu.

 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 w budynku administracji - parter pok. nr 16 w  godz.: 7.00 – 14.35 oraz na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85 833 43 70, 85 833 43 86.

 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.

 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie … (podać numer)” w sekretariacie SPZOZ, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2018 r. do godz. 10:00.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dziale organizacji i jakości (pok. nr 16), w dniu 10.05.2018 r. o godz. 10:15.

 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Bielsk Podlaski, 25.04.2018 r. Bożena Grotowicz
                                                                  Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim
Załączniki:

 

 

 

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej
  w oddziale chirurgicznym z pododdziałem chirurgii naczyniowej w zakresie wykonywania zabiegów naczyniowych w zależności od potrzeb;

Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 13:14
 
http://energy.stpsb.org/energy...er&me=4377 comprar viagra por internet en españa vardenafil preisvergleich sildenafil billig viagra cooment acheter
 • http://cleggart.com/fancybox/i...&menu=2801 levitra generique avis http://cleggart.com/fancybox/i...&menu=2583 acheter levitra generique prix cialis 10
 • cs6 photoshop for mac microsoft office professional plus 2013 product key 64 bit serial photoshop cs5 photoshop mac buy office 2013 home and student vs home and business
  windows 7 ultimate key 2015 
  buy microsoft office 2013 
  purchase adobe acrobat xi standard 
  dreamweaver cs6 review 
  key windows 7 pro