Polityka jakości PDF Drukuj Email
piątek, 13 grudnia 2013 15:21

Misją SPZOZ w Bielsku Podlaskim jest dążenie w przyjaznych i bezpiecznych warunkach do osiągnięcia najwyższego, możliwego do uzyskania stanu zdrowia i poprawy jakości życia, w poszanowaniu wartości i godności każdej osoby.

 

Nadrzędnym celem jest świadczenie usług zdrowotnych na wysokim poziomie, zapewniając Pacjentom oraz Personelowi przyjazne i bezpieczne warunki pobytu i pracy, przy jednoczesnej efektywności ekonomicznej, gwarantującej dalszy rozwój SPZOZ. Jednocześnie mając świadomość, jak ważna jest informacja przetwarzana przez SPZOZ, dążymy do zagwarantowania integralności, poufności i dostępności do informacji poprez wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Cele dla realizacji Polityki:

 • Identyfikacja wymagań prawnych i technicznych do prowadzenia działalności zgodnie
  z obowiązującymi regulacjami
 • Przestrzeganie ustalonych norm, standardów i procedur, w tym praw pacjenta

 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu

 • Poprawa infrastruktury lokalowej, sprzętowej i informatycznej stosownie do zmieniających się potrzeb
  i rozwoju

 • Tworzenie warunków gwarantujących komfort pobytu pacjentów, poczucie bezpieczeństwa i troskliwej opieki

 • Tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy personelu

 • Rozpoznawanie wymagań i zaspokajanie oczekiwań pacjentów

 • Rozszerzanie zakresu świadczonych usług dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów

 • Identyfikowanie i rejestrowanie niezgodności, zdarzeń niepożądanych i incydentów bezpieczeństwa informacji oraz podejmowanie działań korygujących i doskonalących

 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem i zapewnienie planów ciągłości działania

 • Zapewnienie ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych

 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania

 

Realizacja postawionych celów opiera się na założeniach zintegrowanego systemu zarządzania jakością 

i bezpieczeństwem informacji.

Czynię pracowników SPZOZ w Bielsku Podlaskim odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki, jak również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w doskonaleniu procesów i usług oraz bezwzględnego przestrzegania zintegrowanego systemu zarządzania.

Deklaruję osobiste zaangażowanie i zapewnienie zasobów do systematycznego utrzymywania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania oraz realizacji Polityki.

 

 

Wydanie III, Bielsk Podlaski, kwiecień 2017 roku

Poprawiony: czwartek, 25 maja 2017 10:33
 
comprare cialis in farmacia viagra 100 prezzo recherche viagra français http://energy.stpsb.org/energy...ia&me=2730 cialis preisvergleich
 • cialis générique suisse achat cialis en italie médicament cialis prix achat cialis générique suisse levitra achat en france
 • microsoft visio premium 2010 download windows 7 sp1 won't install http://webdev.cae.uwm.edu/dir/...7-software windows 7 download tool photoshop cs6 download full
  office 2010 italiano download 
  download office 2007 small business 
  windows 7 ultimate oem iso 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...3-standard 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...se-key-txt