Rejestracja PDF Drukuj Email
piątek, 13 grudnia 2013 14:29

Zasady Rejestracji na świadczenia szpitalne lub ambulatoryjne

 

Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych
odbywa się osobiście, telefonicznie w godzinach pracy poradni.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy możliwość rejestracji terminu wizyty na świadczenia szpitalne i ambulatoryjne.

Rejestracja drogą elektroniczną odbywa się pod adresem e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rejestracja drogą elektroniczną na świadczenia ambulatoryjne jest możliwa również za pomocą e-Rejestracji udostępnionej na Portalu Pacjenta w ramach Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie:

e-Rejestracja Portal Pacjenta


Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o wyznaczonym terminie wizyty.

W przypadku rejestracji dzieci należy podać obok danych osobowych dziecka dane osobowe rodziców bądź opiekunów dziecka.

Czas oczekiwania na maila z potwierdzeniem rejestracji wynosi ok. 2 dni roboczych

Kontakt do poszczególnych rejestracji
 

W celu odbycia pierwszorazowej wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty. Pacjent ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 

Podczas rejestracji prosimy o podanie daty wystawienia skierowania, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, rozpoznania ze skierowania również czy skierowanie jest oznaczone jako pilne oraz numeru PESEL.
 

Zgłaszając się do poradni pacjent powinien udać się do rejestracji w celu potwierdzenia wizyty wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość.
 

Należy pamiętać, że skierowanie na objęcie leczeniem jest ważne do zakończenia leczenia określonej choroby.
 

Do poradni :

    - ginekologicznej,

    - onkologicznej

    - zdrowia psychicznego

pacjenci rejestrowani są bez skierowań.

Osoby z nagłym urazem mogą zgłaszać się do poradni bez skierowania.

 

Uwaga pacjenci!!!

Skierowanie powinno zawierać informacje zgodne z wymogami § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r, (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) tj. z dnia 6 czerwca 2013 r, (Dz.lL z 2014 r. poz. 177):
 

- oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie - nazwę podmiotu, kod identyfikacyjny, zwany ,,kodem resortowym", nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu, nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne, nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne;
 

- oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 

- oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację;
 

- inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji
 

- datę wystawienia skierowania;
 

- oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis;

Ułatwi to bezproblemową rejestracje.

 

Zaleca się aby rejestracja do szpitala była poprzedzona wizytą w poradni specjalistycznej w celu potwierdzenia konieczności hospitalizacji.

Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2016 14:24
 
http://energy.stpsb.org/energy...mg&me=3797 http://energy.stpsb.org/energy...er&me=3410 http://energy.stpsb.org/energy...au&me=2946 viagra cialis rezeptfrei viagra generique achat en ligne
 • cialis en ligne allemagne acheter cialis au maroc cialis generique dangereux http://cleggart.com/fancybox/i...&menu=2849 cialis belgique forum
 • http://webdev.cae.uwm.edu/dir/...imate-2015 http://webdev.cae.uwm.edu/dir/...siness-iso autodesk maya price install adobe acrobat x pro autodesk revit 2015 student
  visio professional 2010 download 
  windows 7 ultimate online 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...10-starter 
  office 2013 pro plus key 
  purchase office 2010 professional